Doplňky stravy ve sportovní výživě

Pokud vykonáváme jakoukoli tělesnou činnost nad rámec běžné aktivity, je vhodné a s rostoucí náročností  doslova nutné nejen upravit složení běžné stravy, ale taktéž obohatit stravu o nutriční doplňky.  Všeobecně lze konstatovat, že pro běžné denní aktivity naprosto postačí vyvážená a pestrá strava, která dokáže pokrýt tělesnou potřebu z hlediska příjmu důležitých živin – sacharidy, tuky, bílkoviny, vláknina, vitaminy, minerály a stopové prvky. Toto konstatování však neplatí u populace, která buď intenzivně a pravidelně nebo rekreačně a občas vykonává sportovní činnosti.

Kategorizace výrobků, značení

Pro zjednodušení budeme dále místo výrazu „doplňky stravy ve sportovní výživě“ používat zjednodušený výraz „suplementy“. Navíc je třeba předeslat, že z pohledu platné legislativy již neexistuje pojem „výrobky pro sportovní výživu“. V praxi tedy zůstalo pouze členění na potraviny, kam se řadí naprostá většina práškových a tekutých nápojů, kaší, palačinek a jim podobných výrobků, které ve své podstatě mají charakter potraviny, pouze jsou obohacené o nějaké účinné látky, jako jsou např. vitaminy, minerály, rostlinné extrakty, aminokyseliny apod. Druhou kategorií jsou doplňky stravy, které představují širokou škálu výrobků s koncentrovanými účinnými látkami v podobě tekutých nebo instantních nápojů a hlavně tablet nebo tobolek.

Hlavní zásady při výběru suplementů

Tak, jak platí u čehokoli jiného výraz „všeho s mírou“, platí u suplementace při sportovních aktivitách několikanásobně. V první řadě je třeba vzít v potaz, že organismus při zvýšených aktivitách funguje v úplně jiném režimu a má zcela jiné požadavky na přísun nutričně vyvážené stravy, vhodně doplněné o suplementy.  Znamená to, že sportující populace musí přijímat stravu a suplementaci, která bude mnohem bohatší o nutriční látky, než je tomu u nesportující populace. Důvodem je to, že organismus při zvýšeném výkonu jednak spotřebovává a jednak vylučuje mnohem více živin, než při běžné činnosti.  Pokud by organismus nedostal dostatečnou dávku potřebných živin, mohlo by dojít k jeho poškození. Běžným průvodním jevem je taktéž pokles výkonnosti, únava, svalové křeče, slabost, bolesti, poškození tkání a pod.

Naopak při nadměrné suplementaci a nesprávné skladbě stravy může kromě nežádoucího růstu tělesné hmotnosti docházet k poškozování organismu v důsledku nadměrných dávek nutričních látek. Každý organismus má svoji určitou hranici toho, co dokáže zpracovat. Například při přemrštěném příjmu bílkovin dochází k nadměrnému namáhání ledvin, hnilobnému rozkladu ve střevech, kdy se tvoří toxické látky. Nadměrný příjem sacharidů způsobuje kromě rostoucí hmotnosti překyselení organismu, neboť vysoký obsah vyvolává nežádoucí kvašení ve střevech. Další příklady snad ani nebudeme uvádět.

Všeobecně doporučujeme, konzultujte skladbu stravy a suplementaci s odborníkem, absolutně nevěřte nekalým marketingovým trikům, typu „nárůst 10 kg svalů za týden“ nebo „úbytek hmotnosti 15 kg za 7 dní“.

Mnoho krásných sportovních zážitků Vám přeje Váš výrobce suplementů, firma Nutristar.